Oorzaken van falende outbound telemarketing

Econsultancy bracht onlangs in kaart welke redenen zoal aan te wijzen zijn voor het mislukken van outbound telemarketingprogramma’s. De top 10 levert de volgende inzichten op.


outboundtelemarketing1. Een gebrek aan segmentatie.
 Zonder segmentatie wordt het vrijwel onmogelijk de doelgroep helder voor ogen te hebben. Het gevolg hiervan is dat het complete programma op losse schroeven komt te staan.

2. Er niet in slagen data te verzamelen. Niet ieder telefoongesprek zal tot het gewenste resultaat leiden, maar elke call is wél een kans om waardevolle data te verzamelen. Met die gegevens kun je de markt beter begrijpen, de strategie verbeteren of gericht aanpassingen doorvoeren die tot succes moeten leiden.

3. Nooit wijzigingen doorvoeren. ‘Herhaaldelijk hetzelfde doen en tegelijkertijd verschillende resultaten verwachten is de definitie van gestoordheid’. Deze gedachte wordt frequent genegeerd in outbound telemarketing programma’s en veel bedrijven doen dan ook niets met de feedback die zij ontvangen.

4. De verkeerde mensen aan de lijn voor deze klus. Een telemarketingcampagne is zo goed als de mensen die het werk verrichten.

5. Uitbesteden van telemarketing. Inhouse kunnen telemarketingactiviteiten duur en tijdverslindend zijn, waardoor je al snel de neiging hebt uit te wijken naar faciliterende bedrijven die de klus op zich willen nemen. De uitbesteding van telemarketing brengt weer een hoop uitdagingen en risico’s met zich mee. Immers, één negatief telefoontje kan een bedrijfsreputatie al beschadigen.

6. Sales met marketing verwarren. Veel bedrijven noemen sales en marketing in één adem, maar bega die vergissing niet. Uiteraard kan een outbound marketincampagne de verkoopsuccessen vergroten, maar zorg altijd voor onderscheid tussen deze elementen in de campagne zelf.

7. Slecht vastgestelde doelstellingen en verwachtingen. In het nastreven van een succesvol telemarketingproject is het cruciaal de juiste doelstellingen voor ogen te hebben. Wees niet onrealistisch over de resultaten en de snelheid waarin die bereikt kunnen worden. Slagvaardig zijn bij het eerste contactmoment is zo’n voorbeeld.

8. Gebrek aan creativiteit. Laat het gebruik van ongeïnspireerde en onoriginele scripts achterwege. Mocht een telemarketinggesprek niet vlot verlopen, bestudeer de structuur van dat gesprek dan eens nauwgezet en leer ervan.

9. Timing. Sec gezegd houdt effectieve marketing in dat je de doelgroep met de juiste boodschap op het juiste moment benadert. ‘Timing is everything’.

10. Telemarketing inzetten met de verkeerde bedoelingen. Gelet op de stortvloed aan e-mails, tweets en Whatsapp-berichten kan de telefoon een uiterst krachtige tool zijn om eruit te springen en binnen te komen bij mensen. Veel consumenten beschouwen dit kanaal echter als een intiem communicatiemiddel en reserveren het daarom voor speciaal gebruik.

Bron: www.telecommerce.nl

Nieuws

Weet u wat er bij uw klanten speelt?

Hoe tevreden zijn uw klanten eigenlijk? Tevreden klanten zijn voor een organisatie immers van levensbelang. Met een klanttevredenheidsonderzoek ziet u…